06 ) Sejarah Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

SEJARAH PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran ialah pendidikan yang disediakan untuk murid-murid yang mengalami masalah daripada aspek social dan mempunyai kebolehan intelek yang terhad. Kebolehan intelek yang terhad bermaksud, murid-murid dalam kategori ini adalah tergolong dalam golongan yang rendah kebolehan intelek mereka. Murid-murid ini menerima pendidikan pemulihan di 180 buah sekolah rendah disemua negeri di semenanjung Malaysia. Murid-murid bermasalah  dalam aspek budaya dan sosial daripada sekolah-sekolah rendah terpilih menerima pendidikan imbuhan di bawah projek imbuhan pusat perkembangan kurikulum Kementerian Pelajaran iaitu di tiga buah negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Kelantan.

Pada tahun 1988, Kementerian Pelajaran memulakan kelas perintis untuk murid-murid bermasalah pembelajaran pada peringkat rendah. Pendidikan bagi murid-murid yang mengalami masalah terencat akal pula telah ditubuhkan pada tahun 1953. Sekolah pertama bagi murid-murid dalam golongan ini dimulakan dengan penubuhan Rumah Kanak-Kanak Jubilee di Johor Bharu. Pada tahun 1964, pusat murid-murid terencat akal di Selangor pula ditubuhkan. Kesinambungan darrripada itu, pada tahun 1966, sekolah khas di Ipoh telah ditubuhkan manakala pada tahun 1969 sekolah khas cacat akal di Pulau Pinang pula telah ditubuhkan.

Advertisements

One comment on “06 ) Sejarah Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s