09 ) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

Kanak-kanak Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran merupakan kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan dan disahkan oleh pakar Profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan berikut :

 1. Kebolehan kognitif
 2. Tingkah laku / perkembangan sosial
 3. Pengguasaan bahasa ( Lisan / Pertuturan )
 4. Keupayaan membaca
 5. Kemahiran perkembangan ( Development Skill )
 6. Kemahiran

Antara kecacatan yang dialami oleh Kanak-kanak Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ialah

 1. Lembam ( Akibat kecacatan otak )
 2. Autistik
 3. Sindrom Down
 4. Terencat Akal Ringan
 5. Terencat Akal Sederhana
 6. Hyperaktif
 7. Hipoaktif
 8. Selebral Palsy
 9. Emosi / Tingkah laku
 10. Pertuturan
 11. Epilepsi
 12. Pelbagai Kecacatan

Rasional

Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Hanya sekadar mereka kurang bertindak balas kepada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa. Oleh itu,satu program khas perlu disediakan untuk memenuhi keperluan murid-murid ini mengambil kira aspek-aspek seperti masa, bahan, budaya, kelas, teknik mengajar, bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat.

Matlamat

Kurikulum kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah bertujuan melengkapkan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran dengan kemahiran-kemahiran yang tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan mampu berdikari.

 Objektif :

 Setiap kanak-kanak diberi peluang dan bimbingan yang seluas-luasnya untuk membolehkan mereka  :

 1. Menguasai kemahiran bergaul
 2. Menguasai kemahiran berkomunikasi
 3. Mengetahui dan memperkembangkan perasaan ingin tahu mengenal hal diri dan alam sekeliling
 4. Menjaga keselamatan diri
 5. Mengurus hal-hal berkaitan kehidupan seharian
 6. Mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif
 7. Melibatkan diri dalam kegiatan rekreasi
 8. Memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor
 9. Menghayati dan mengamal nilai-nilai murni
 10. Mengembangkan potensi, bakat daya kreatif dan intelek
 11. Membolehkan murid melakukan praktis asas dan dapat menjalankan kerja dengan sendiri

 Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran

Terdapat banyak ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Antaranya ciri-ciri yang mungkin dapat menolong pakar-pakar diagnostik dan guru-guru dalam mengenalpasti dan mengajar kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran :

( 1 ) Ciri-ciri Fizikal

 • Kanak-kanak yang mempunyai tahap keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor-faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan, berat badan dan koordinasi motor. Kanak-kanak ini tidak banyak beza daripada kanak-kanak tipikal

( 2 ) Ciri-ciri Intelek

 • Mempunyai daya ingatan yang rendah dan penguasaan kebolehan yang terhad dalam bidang generalisasi bahasa.Kesulitan dalam pengamatan dan memahami konsep serta daya kreatif adalah rendah.
 • Hanya dapat dipelajari oleh kanak-kanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih.

 ( 3 ) Ciri-ciri tingkah laku

 • Mempunyai bidang perhatian yang singkat atau kurang tumpuan terhadap sesuatu
 • Mudah kecewa disebabkan pengalaman kegagalan yang berulang-ulang kali hasil daripada pengharapan masyarakat supaya mereka berfungsi sesuai dengan umur mereka
 • Sikap dan nilai sosial kanak-kanak tidak selaras dengan tingkah laku murid-murid biasa
 • Minat kanak-kanak ini adalah selaras dengan kanak-kanak yang mempunyai mental yang sama dengan mereka.

Sila dapatkan Borang Pendaftaran Kanak-kanak Berkeperluan Khas :

 • Jabatan Pelajaran Negeri-negeri
 • Sekolah-sekolah yang mempunyai Program Pendidikan Khas
 • Hospital-hospital Kerajaan
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat

Perkhidmatan Yang Diberikan :

 • Program Pendidikan Khas disekolah-sekolah yang dibuka oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Program-program atau Pusat Asuhan yang ditubuhkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Badan-badan Perseorangan atau NGO yang berdaftar dengan Kementerian berkaitan

Keistimewaan Berdaftar Dengan Pendidikan Khas :

 • Pendidikan percuma disekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Kelebihan apabila layak menduduki Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Bantuan Orang Kurang Upaya
 • Potongan tambang pengangkutan awam
 • Potongan sewaan penggunaan telefon apabila memenuhi syarat umur ( sila dapatkan penjelasan dari Kementerian-kementerian berkaitan )

Sasaran :

Murid-murid terencat akal ringan yang :

 • Telah disahkan oleh doctor pakar kanak-kanak yang bertauliah
 • Boleh mengurus diti tanpa bantuan orang lain.
 • Tiada kecacatan fizikal yang teruk
 • Tiada mengalami masalah sikap / tingkah laku luarbiasa seperti hyperaktif ( sukar dikawal ), ganas atau mental yang teruk
 • Tiada mengalami sebarang penyakit dalaman seperti sawan, jantung, dan lain-lain.

( percubaan selama 3 bulan diberikan kepada murid-murid baru )

( 1 ) Terencat akal.

 • Diskallulia
 • Disgraphia
 • Disleksia

( 2 ) Autism

 • Bermasalah komunikasi
 • Sukakan rutin
 • Berada didunia sendiri
 • Ekolalia
 • Cederakan diri sendiri
 • Kompulsif tanpa tahu kesan
 • Tidak suka bergaul
 • Tidak ada tentangan mata
 • Kerencatan bahasa
 • Masalah kefahaman
 • Tidak suka disentuh
 • Bermasalah interaksi sosial
 • Pergerakan yang berulang-ulang

( 3 ) Palsi serebrum.

 • Kecacatan anggota tangan, kaki dan tubuh badan
 • Masalah pergerakan
 • Masalah postur
 • Kekejangan
 • Pergerakan tidak terkawal
 • Masalah imbangan badan
 • Masalah komunikasi
 • Masalah motor halus / kasar
 • Masalah tulisan
 • Masalah perkembangan motor halus / kasar

( 4 ) Sindrom Down

( 5 ) Gangguan Penumpuan ADHD

 • Lambat menyiapkan tugasan.
 • Mudah terganggu
 • Masalah tumpuan
 • Masalah mengurus tugasan
 • Cepat lupa
 • Impulsive
 • Membuat tugasan lain tanpa menyiapkan tugasan terdahulu
 • Memerlukan pengawasan yang lebih
 • Masalah menunggu giliran

( 6 ) Hiperaktif

 • Tidak boleh duduk diam
 • Impulsif
 • Tumpuan perhatian singkat
 • Suka mengganggu orang lain
 • Bermasalah Pembelajaran

( 7 ) Pintar Cerdas dan Berbakat.

 • Keupayaan umum yang istimewa.
 • Kebolehan aptitud, bakat dan kreativiti yang tinggi
 • Bermotivasi tinggi untuk belajar dan berjaya IQ yang tinggi
 • Mudah memahami pengajaran dan pembelajaran

Menguasai hanya satu atau sesuatu kemahiran dengan mudah dan berkesan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s