AUTISM : 06) Pengujian Untuk Kanak-Kanak Autism

PENGUJIAN UNTUK MURID-MURID AUTISM

Terdapat dua ujian yang dapat dijalankan secara berkesan terhadap murin-murid Autism, iaitu ujian kecerdasan atau intelektual dan ujian tingkahlaku. Ujian ini dapat digunakan bagi merancang program untuk mereka. Ujian Kecerdasan atau Intelektual merupakan komponen utama dalam menentukan kelayakan individu Autism untuk menerima perkhidmatan Pendidikan Khas. Sesetengah  Autism dianggap genius atau dikenali sebagai Sindrom Aspreger. Keadaan ini disebabkan oleh kemahiran-kemahiran tertentu yang mereka perolehi adalah tinggi atau bakat mereka yang luar biasa. Namun begitu, murid-murid Autism menunjukkan kelewatan dalam proses mental yang selalunya dikesan dalam ujian kecerdasan formal.

Ujian yang kedua pula ialah Ujian Tingkah Laku. Ujian ini dilakukan untuk mengetahui matlamat kefungsian tingkah laku seseorang individu. Ujian ini difokuskan untuk mengenalpasti tingkah laku dan akibat setiap langkah laku tersebut. Ahli Profesional telah cuba mencari jalan untuk mengubah tingkah laku tersebut. Kombinasi pendidikan dan ujian tingkah laku akan memberi gambaran menyeluruh tentang kekurangan setiap individu supaya program khas dapat dibentuk untuk memenuhi keperluan khusus individu Autism.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s